زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت 10:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ساعت 10:26    تعداد بازدید: 1686    کد مطلب: 6984

نظارت و ارزشیابی
رئیس و کارشناس ارشد:اکبر جهانگیری اسد


حوزه فعالیت:

*بررسی و تجزیه تحلیل فرمهای عملکردی واحدهای اجرایی

*بررسی و تجزیه تحلیل بخشنامه ها و دستورالعمل ها از منظر استانی

*تحلیل میزان تحقق اهداف و برنامه های استانی

*انجام،تحلیل و ارائه گزارش بازدیدهای نظارتی

*ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی و رتبه بندی آنها

*تهیه و به روز رسانی نمایه های مدیریتی

*کمک به ایجاد وحدت رویه و همسویی در اجرای برنامه ها

 

تلفن:37722030     داخلی  159

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha