شناسه خبر: 33269
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ يکشنبه ۲ آبان، ساعت 09:45
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۵/۸/۸
سوابق بیمه ای پزشکان ،مهندسان و متخصصان ایرانی در خارج از کشور به سوابق داخل کشور آنان اضافه می شود.

بخشنامه 623  فنی   (18/10/74)
موضوع : سوابق خارج از کشور پزشکان، مهندسین و متخصصین

طبق تصویب شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه 269 مورخ 8/12/1373 و در جلسه 73 مورخ 13/8/1374 مقرر گردیده است، سوابق پرداخت حق بیمه پزشکان، مهندسین و متخصصین ایرانی به موسسات بیمه های اجتماعی کشورهای خارجی که به ایران مراجعت نموده یا بنمایند و در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار شده یا بشوند با رعایت نکات زیر جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها محسوب می شود:
1) پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و امور آزمایشگاهی و رادیولوژیست ها در مقطع دکترا و همچنین مهندسین و افراد متخصصی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی در رشته مربوطه شده اند و در طول مدت تحصیل و یا اشتغال بعد از آن به موسسات بیمه های اجتماعی کشورهای خارجی حق بیمه پرداخت نموده اند و پس از مراجعت به ایران در رشته تحصیلی مرتبط در واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار شده یا بشوند و در هر حال از زمان تصویب اولین مصوبه (8/12/1373) به بعد در زمره مشمولین قانون مذکور قرار داشته باشند مشمول مصوبه خواهند بود. بدیهی است پزشکان، مهندسین و افراد متخصصی که به نحوی از انحاء از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین حمایتی خاص قرار گرفته و یا اصولاً از ابتدا در واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل نبوده اند از شمول مصوبه مستثنی هستند.
2) در مورد هر پزشک یا مهندس یا افراد متخصص باید مدت پرداخت حق بیمه با ذکر تاریخ شروع و پایان توسط موسسات بیمه های اجتماعی کشور خارجی ذیربط تعیین و گواهی صادره به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور خارجی برسد (گواهی هایی ملاک عمل خواهند بود که حداقل متضمن برخورداری ذینفع از یکی از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت موضوع قانون تامین اجتماعی باشد) و در مورد مهندسین و متخصصین نیز ضروری است مدرک تحصیلی به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برسد. درخواست ذی نفع به همراه گواهی مورد نظر و تصویر مدرک تحصیلی باید از طریق واحد محل اشتغال فرد به شعبه مربوطه ارسال شود.
3) سوابق موضوع این مصوبه صرفاً در محاسبه میزان مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت به جمع سنوات پرداخت حق بیمه اضافه می گردد و در محاسبه سنوات کارکرد و پرداخت حق بیمه جهت احراز شرایط برخورداری از حمایتهای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت و نیز سایر مزایا قابل احتساب نخواهد بود.
4) میزان حق بیمه عبارتست از 21% حقوق و مزایای زمان تقاضا بابت هرماه به ازای طول مدت مورد احتساب ، که درصورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی موسسه دولتی یا کارفرمای بخش خصوصی ، مسئولیت پرداخت آن برعهده ذینفع می باشد. ضمنا شعبه می تواند در صورت تقاضای ذینفع و برحسب تشخیص، پرداخت حق بیمه را حداکثر تا 36 قسط تقسیط نماید.
منظور نمودن مدت مورد احتساب به ترتیب مندرج در بند3 موکول به پرداخت کل حق بیمه و تسویه حساب خواهد بود. لیکن چنانچه ذینفع درحین پرداخت اقساط فوت نماید، مانده بدهی از محل مستمری استحقاقی بازماندگان کسر خواهد شد.
5)  در اجرای بند مذکور شعب موظند پس از اخذ درخواست بیمه شده بررسی و میزان حق بیمه را تعیین و به شرکت اعلام نمایند که رونوشت آن به شخص ذینفع جهت اطلاع و اقدام لازم داده خواهد شد. شرکت یا ذینفع پس از ابلاغ مراتب حداکثر ظرف دو ماه باید نسبت به پرداخت حق بیمه تعیین شده یا تقسیط آن اقدم نمایند. چنانچه بیمه شدگانی که در پرداخت اقساط خود بیش از 2ماه تاخیر نمایند واحدهای اجرائی از وصول بقیه اقساط خودداری و بلافاصله مراتب را به اداره کل امور بیمه شدگان منعکس تا تصمیم لازم اتخاذ نمایند.
6) واحدهای اجرائی موظفند اقدامات انجام شده را در اجرای این بخشنامه به ترتیب فرم ضمیمه تنظیم و نگهداری کنند تا درصورت نیاز به آمار و اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*