کد خبر: 78509
فراخوان ویژه همکاران شاغل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه شرکتها و موسسات تابعه

به منظور بهره مندی و استفاده بیشتر از توانمندیها ، ایده ها و ظرفیت های همکاران شاغل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه شرکتها و موسسات تابعه، بدینوسیله از کلیه همکاران علاقه مند که تمایل به مشارکت و همکاری در این حوزه را دارند دعوت به عمل می آید با تکمیل فرم های پیوست و ارسال فایل مربوطه به  پست الکترونیکی talfigh@tamin.ir معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، آمادگی خود را اعلام نمایند.

 

دریافت فرم