جستجو پیشرفته

سرویس:
 (جداسازی با"," )
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت 436
بیشتر از سهم قانونی برای درمان کارگران هزینه کرده‌ایم!

اگر آمارهای رسمی را ملاک قرار دهیم، حدود ۱۳ میلیون خانواده کارگری کشور تحت پوشش خدمات سازمان تامین‌اجتماعی هستند و از خدمات درمانی سازمان بهره می‌برند. اعضای این خانواده‌ها به دو شکل درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم به خدمات تشخیصی و درمانی تامین‌اجتماعی دسترسی دارند. هرسال هم جمعیت بیشتری از کارگران کشور به خانواده تامین‌اجتماعی می‌پیوندند. سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان دومین ارائه‌کننده خدمات درمانی و بزرگ‌ترین خریدار خدمات تشخیصی و درمانی، تلاش کرده هر کجا کارگر بیمه‌شده‌ای زندگی می‌کند، دسترسی به خدمات درمانی میسر باشد. حال گاهی این دسترسی به خدمات درمانی از طریق ارائه خدمات مستقیم درمانی در مراکز ملکی است و گاه از طریق خرید خدمت، کارگران از خدمات درمانی تامین‌اجتماعی استفاده می‌کنند. با اجرای طرح تحول سلامت، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت یاد می‌شود، صندوق درمان تامین‌اجتماعی به یکباره با افزایش هزینه‌ها مواجه شد، به گونه‌ای که عمده بار اجرای این طرح به دوش سازمان‌های بیمه‌گر افتاد. اگرچه مسئولان وزارت بهداشت طی چند سال اخیر، مدام از تخصیص پیدا نکردن کامل سهم درمان کارگران تامین‌اجتماعی سخن گفته‌اند، اما دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، در گفتگو با آتیه‌نو به‌صراحت این مسئله را رد می‌کند و تاکید دارد بر اساس آمارهای رسمی، اتفاقا سازمان تامین‌اجتماعی در چند سال اخیر خیلی بیشتر از سهم قانونی که باید به درمان کارگران اختصاص می‌داد، در مسیر درمان کارگران هزینه کرده است. به بهانه روز جهانی کارگر با دکترمحمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت درمانی کارگران بیمه تامین‌اجتماعی گفتگو کردیم و از این مقام مسئول این سوال روشن و مشخص را پرسیدیم که در دوره مدیریت جدید تامین‌اجتماعی، چه گام‌هایی برای بهبود سطح ارائه خدمات درمانی به کارگران برداشته شده است؟