شناسه خبر: 86721
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور، ساعت 08:16
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۶/۶

اداره کل اتباع در اجرا و پیاده سازی مجوز صادره مورخ 1398/02/30 ستاد صدور مجوز سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پایلوت واگذاری فعالیت های امور بیمه ای اتباع خارجی به کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی ، برای اولین بار و به صورت آزمایشی به مدت 6 ماه از تاریخ 1398/06/04  از سوی کارگزاران رسمی برون مرزی مستقر در اقلیم کردستان عراق و با رویکرد ارائه بهینه خدمات و تعهدات مقرر در قانون تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و مستمری بگیران تبعه خارجی آن اقلیم ، عملیاتی و راه اندازی نمود تا در صورت دستیابی به اهداف پیش بینی شده و رضایت شرکای سازمان، به سایر کارگزاران رسمی برون مرزی سازمان تأمین اجتماعی مستقر در سراسر جهان تعمیم و تسری داده خواهد شد.
در همین راستا جلسه ای آموزشی و توجیهی با حضور رؤسای گروه های اجرائی بیمه ایرانیان خارج از کشور و بیمه اتباع خارجی اداره کل اتباع و با حضور نمایندگان اداره کل حراست سازمان و رابط اتباع، حراست و آموزش اداره کل استان آذربایجان غربی، رئیس شعبه و مسئولین واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمر‌یها و امور مالی شعبه پیرانشهر و با دعوت از کارگزاران رسمی برون مرزی اقلیم کردستان ‌عراق، خانم زینب کریمیان و آقای حکمت علیزاده در تاریخ 1398/06/04 در محل شعبه مذکور در زمینۀ معرفی اهداف اصلی واگذاری فعالیت های بیمه ای، اهم وظائف کارگزاران،  ایجاد هماهنگی لازم بین اداره کل، شعبه و کارگزاران رسمی برون مرزی در تسریع اموربیمه‌ای این قبیل از افراد برگزار و نسبت به تبیین انتظارات متصور در دستورالعمل برون سپاری فعالیت های امور بیمه ای اتباع خارجی به کارگزاران رسمی برون مرزی و همچنین پاسخگوئی به ابهامات، سؤالات و اخذ نظرات و پیشنهادات مطروحه اقدام گردید.
ضمناً در خاتمه جلسه طی مراسمی پروانه فعالیت دومین کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی در اقلیم کردستان عراق به آقای حکمت علیزاده تقدیم گردید.

کارگزارارسمی برون مرزی اقلیم کردستان عراق: آقای حکمت علیزاده              

تلفن تماس : 09363646876 

ایمیل :Kanrash2@gmail.com

آدرس:اقلیم کردستان عراق. اربیل. خیابان 30 متری. روبروی کنسولگری  ایران

کارگزار رسمی برون مرزی اقلیم کردستان عراق : خانم زینب کریمیان 

تلفن تماس :09187714348  

ایمیل:Kawa.2683@yahoo.com

 

 

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*