زمان انتشار: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير ساعت 14:56 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۲۶ ساعت 14:55    تعداد بازدید: 20    کد مطلب: 84778

تقدیر معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی
توجه به تولیدات داخلی باعث ارتقاء کیفیت واشتغال بیش از پیش خواهد شد


مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی درراستای فرمایش مقام معظم رهبری وعزم ملی درسالهای اخیر که بیش از پیش بر حمایت از تولید ملی وهمچنین رونق تولید معطوف بوده است ، تامین تجهیزات واقلام مصرفی خودرا با توجه به کیفیت ومرغوبیت به سمت تولیدات داخلی سوق داد .
دکتر جهان نیا مدیر درمان تامین اجتماعی با اشاره به حمایت ازتولیدات داخلی  به عنوان یک اصل مهم بیان داشت :
توجه به تولیدات داخلی باعث ارتقاء کیفیت واشتغال بیش از پیش خواهد شد .
دراین راستا معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی نیزبا ارسال نامه ای از مدیریت درمان استان خراسان شمالی که از تولیدات داخلی در اقلام مصرفی ارتوپدی ومغز واعصاب حمایت نموده بودند تقدیر کرد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha