شناسه خبر: 78060
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين، ساعت 14:51
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۱/۳۱

مهراد ابراهیم زاده معاون بیمه اتباع خارجی اداره کل اتباع گفت:
به استناد بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ، کارفرمایانی که اتباع خارجی را به کار گمارده اند و همچنین بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد می بایست مراتب را به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه رعایت نمایند.
ابراهیم زاده گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی به استثنای مشاغل دارای دستمزد مقطوع در سال 98 مبلغ 505/627 ریال اعلام گردیده و سایر سطوح دستمزدی در سال 97، معادل 13 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87/049 ریال افزایش یافته است.
معاون بیمه اتباع خارجی اداره کل اتباع افزود: بر همین اساس اداره کل اتباع اقدام به تنظیم جداول و شرح نوع بیمه، حداقل دستمزد روزانه و ماهانه، نرخ حق بیمه، سهم کارگر و کارفرما و ... نموده است.
وی اضافه کرد: اتباع خارجی که در مشاغل ساختمانی اشتغال به کار دارند می توانند با مراجعه به شعب سازمان و ارائه پروانه کار در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین با احراز سایر شرایط قانونی در قالب بیمه اختیاری (1/2 حداقل دستمزد مصوب) نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهره مند گردند.
به گفته ابراهیم زاده مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه شماره 684 امور فنی بیمه شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که آن ضریب می بایست در حداقل دستمزد سال 98 اعمال شود.

 دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 ( اتباع خارجی)                                                                                 

1) بیمه اجباری:
بیمه شد گان اجباری که تحت عنوان کارگر در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار هستند دستمزد و نرخ حق بیمه آنها به شرح جدول ذیل می باشد:

محاسبات فوق طبق بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 98 انجام شده است ، طبق این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه (برای مشاغل فاقد دستمزد مقطوع) معادل505.627 ریال تعیین شده است که در 6 ماهه اول سال (براساس 31 روز) 15.674.437 ریال و در نیمه دوم سال (براساس30روز) 15.168.810ریال خواهد بود که بعلاوه مبلغ 1.900.000 ریال هزینه اقلام مصرفی (موضوع بند 3 تصویبنامه شورای عالی کار) به ترتیب معادل 17.574.437 و 17.068.810ریال خواهد بود.

2)بیمه اختیاری:

در این نوع بیمه، رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی‌گردد بنابراین حداقل دستمزد ماهانه (15.674.437ریال) با لحاظ ضریب 2/1حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز ) مبلغ 18.809.325 ریال و در نیمه دوم سال(30 روز) مبلغ 18.202.572 ریال تعیین شده است.

3)  بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار:

در این نوع بیمه نیز رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی‌گردد بنابراین حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز) مبلغ 15.674.437ریال و درنیمه دوم سال (30روز) 15.168.810 ریال می باشد.

 

 

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*