زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ فروردين ساعت 13:03 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۱۱ ساعت 13:03    تعداد بازدید: 413    کد مطلب: 77110

تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران+ارقام ریالی و متن بخشنامه
جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت


به گزارش تارنمای اداره کل تامین اجتماعی استان البرز  جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از گفتگو و رایزنی در خصوص حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
"محمد شریعتمداری " وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه دویست و هشتاد و دومین نشست شورایعالی کار ، بخشنامه حداقل مزد سال ١٣٩٨ رابه واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است :
شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ،کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ١٣٩٧,١٢.٢٧پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ١٣٩٨، در اجرای ماده (٤١) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی وکارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
١- از اول سال ١٣٩٨حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ٥٠٥٦٢٧ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ١٣٩٨ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ١٣ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ٣٦ قانون کار) به اضافه روزانه ٨٧٠٤٩ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ١٣٩٧ افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ٥٠٥٦٢٧ ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) بند (١) کمتر شود.
٢- به کارگرانی که در سال ١٣٩٨ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ٢٣٣٣٣ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ١: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره٢ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ١٣٩٧، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره٣ : بر اساس مصوبه مورخ ١٣٩٧,١٢.٢٧شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و   بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ١٣٩٨ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
٣- بر اساس مصوبه مورخ ١٣٨٧,٠٧.٢١شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ١٣٩٨ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ٣ ماده ٣٦ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ١٩٠٠٠٠٠ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
٤- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (١) و تبصره یک بند (٢) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
٥- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ١٣٩٨ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
٦- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
حداقل دستمزد روزانه کارگران   ۵۰۵۶۲۷   ریال
حداقل دستمزد ماهیانه   ۱۵۱۶۸۸۲۲   ریال
حق  اولاد یک فرزند    ۱۵۱۶۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند    ۳۰۳۳۷۶۴ ریال        
پایه سنواتی         ۷۰۰۰۰۰   ریال
حق مسکن             ۱۰۰۰۰۰۰    ریال
بن کارگری             ۱۹۰۰۰۰۰   ریال
سایر سطوح
        ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰
حق اولاد یک فرزند    ۱۵۱۶۸۸۲   ریال
حق اولاد دو فرزند   ۳۰۳۳۷۶۴    ریال
پایه سنواتی              ۷۰۰۰۰۰  ریال
حق مسکن               ۱۰۰۰۰۰۰    ریال
بن کارگری                ۱۹۰۰۰۰۰   ریال

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha