شناسه خبر: 77080
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ شنبه ۱۰ فروردين، ساعت 11:08
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۱/۱۰
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: شرایط بیمه پردازی برای همه ایرانیان اعم از داخل و خارج از کشور یکسان است.

امکان بهره مندی از تامین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر احمدرضا خزاعی ضمن تبریک آغاز سال جدید و آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمامی ایرانیان افزود: تامین اجتماعی حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه فارغ از محل سکونت که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. سازمان تامین اجتماعی با هدف ایجاد انسجام اجتماعی در گستره جهانی، تقویت پیوندها و علائق میهنی آحاد ایرانیان در اقصی نقاط جهان و به منظور تعمیم و گسترش پوشش، امکان بهره مندی از تأمین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه پردازی را برای تمام ایرانیان دور از وطن که تمایل به مشارکت و برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند، در چارچوب مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور و با امکان انتخاب تعهدات و حمایت های مختلف فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه امکان بهره مندی از تامین اجتماعی برای ایرانیان خارج از کشور به ویژه کسانی که در کشورهای میزبان از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار نیستند، فراهم شده است، تصریح کرد: اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی، پاسخ گویی مناسب به نیاز و انتظارات هموطنان خارج از کشور مبنی بر امکان ادامه بیمه پردازی و تکمیل سوابق تامین اجتماعی را دستور کار قرار داده است.
دکتر خزاعی با اشاره به مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: بیمه ایرانیان خارج از کشور به صورت یک بسته خدمات و تعهدات؛ بیمه اجتماعی بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، بیمه درمان (همانند بیمه شدگان سازمان در داخل کشور و با تعرفه های داخلی) و کمک هزینه کفن و دفن و کمک وسایل پزشکی اروتز و پروتز (در صورت انتخاب درمان)  با امکان انتخاب برای مخاطبین فراهم است.
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی در خصوص مشمولین بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: تمامی اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی هستند می توانند درخواست بیمه پردازی خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند. تمامی دانشجویان خارج از کشور نیز می توانند از این مزایا استفاده کنند.
دکتر خزاعی در مورد شرایط سن و سابقه پذیرش درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور افزود: حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا 50 سال تمام است .چنانچه سن متقاضی در زمان تقاضا بیش از 50 سال باشد، پذیرش درخواست منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. افرادی که در هنگام تقاضا حداقل دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی معاف خواهند بود. حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا 18 سال تمام  است.
وی به دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور نیز اشاره کرد و گفت: مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب وی بین 1.5 برابر حداقل دستمزد مصوب تاحداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود. مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از تقاضا مشروط بر اینکه از 1.5 برابر حداقل دستمزد مصوب کمتر نباشد.
دکتر خزاعی در خصوص نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای اظهار داشت: مشمولین با انتخاب  یکی از موارد بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه 16% ( 14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) و یا بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 20% (18% سهم بیمه شده +2% سهم دولت ) و پرداخت حق بیمه مقرر می توانند از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی در داخل ایران برخوردار شوند.
وی افزود: در صورت تمایل متقاضیان می توانند با پرداخت 9% دستمزد مبنای حق بیمه، خود و افراد تحت تکفل آنان از حمایت درمانی در داخل کشور برخوردار شوند. پرداخت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی (پروتز و ارتز) وهزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست ممکن است و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت.
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر امکان ارائه درخواست و قرارداد بیمه ایرانیان خارج از کشور به سه روش میسر است، گفت: ایرانیان می توانند با مراجعه حضوری خویش یا وکیل قانونی خود به شعب سراسر کشور اقدام کنند.  همچنین با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی که مشخصات و راه های ارتباطی با آنان در سایت اداره کل  اتباع درج شده است می توانند درخواست خود را ارائه دهند.
دکتر خزاعی افزود: سامانه اعلام درخواست بیمه ایرانیان در سایت سازمان تامین اجتماعی و سایت اداره کل اتباع به نشانی mss.tamin.ir  تعریف شده است. تمامی متقاضیان بیمه شدن در همه کشورها می توانند با مراجعه به این سامانه اینترنتی اطلاعات لازم را وارد کنند تا پس از بررسی کارشناسی برای استفاده آنان از خدمات تأمین اجتماعی تمهیدات لازم اتخاذ شود.
وی به نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور نیز اشاره و اظهار داشت:کلیه متقاضیان  بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ 20 %( 18% سهم  بیمه شده +2%  سهم دولت ) باید بدواً با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه سالم و فاقد بیماری شناخته شوند می توانند با نرخ کامل فوق الذکر بیمه شوند؛ درغیراینصورت اگر ازکارافتاده کلی شناخته شوند، تنها می توانند در قبال تعهدات بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ 16%  (14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) مشمول مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور قرار گیرند. بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، معاینه پزشکی متقاضیان برابر استانداردهای داخل کشور انجام می گیرد.
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: برای برقراری مستمری بازنشستگی یکی از این سه مدل الزامی است؛  دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و 60 سال سن برای مردان و 55 سال سن برای زنان، داشتن 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه با 50 سال سن برای مردان و 45 سال سن برای زنان و داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی.
دکتر خزاعی در خصوص شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور نیز افزود: چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بیمه شده و متقاضی بهره مندی از مستمری ازکارافتادگی باشد، باید در کمیسیون پزشکی شرکت کند. در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری و ازکارافتادگی، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل می شود معرفی می شود.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون پزشکی، ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل 66% و یا بالاتر تعیین کند. بیمه شده بایستی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف 10 سال قبل از شروع بیماری و همچنین 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد.  حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان مذکور موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می شود.
دکتر خزاعی شرایط برقراری مستمری بازماندگان را تشریح کرد و گفت: برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی، احراز یکی از این شرایط ضروری است؛ بیمه شده متوفی ظرف 10 سال قبل از تاریخ فوت حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد مشروط بر اینکه 90 روز آن در آخرین سال حیات واقع شده باشد، بیمه شده متوفی حداقل 20 سال سابقه قابل قبول داشته باشد ودر صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین 1 تا 20 سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه  و به نسبت سهام مقرر را خواهند داشت.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*