شناسه خبر: 74954
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن، ساعت 14:18
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۱/۲۹
دکتر خزاعی مدیر کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی در شورای اداری استان گیلان اظهار داشت:

توجه به حقوق بشر و نگاه انسانی به مهاجرین اعم از اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور سرلوحه فعالیت ماست.

در سفر مدیرکل اتباع سازمان به گیلان ، نشست مشترکی با حضور مدیرکل ، معاون بیمه ای، روسای شعب و کارشناسان حوزه فنی و نامنویسی استان برگزار شد.

دکتر احمد رضا خزاعی دراین نشست، ماموریت های این اداره کل را در سه حوزه پوشش بیمه ای اتباع خارجی، پوشش بیمه ای ایرانیان خارج از کشور و اجرای توافق نامه های دو یا چندجانبه با سایر کشورها برشمرد. ایشان توجه به حقوق بشر را سرلوحه فعالیت اداره کل اتباع قلمداد نموده و اظهار داشت: تعاملات برون سازمانی راهبرد اصلی ما در تحقق اهداف می باشد.

مدیرکل اتباع سازمان با بیان اینکه وزارت کشور متولی اقامت اتباع خارجی است اذعان داشت: در برنامه کاری این حوزه از سامانه های وزارت کشور و بعضاً امورخارجه بهره می بریم.

وی با استناد به ماده ٥ قانون تامین اجتماعی که مقرر می دارد اتباع خارجی که درداخل کشور اشتغال دارند باید بیمه شوند، این مهم را مرتبط با مواد ١٢٠ تا ١٢٩ قانون کار دانست.

ایشان همچنین به وجود یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تبعه خارجی رسمی در کشور اشاره داشته و اظهار داشت : ٣٤٣ هزار نفر ازاین افراد دارای گذرنامه بوده و حدود ٨٠٠ هزار نفر در طرح آمایش بصورت پناهنده در ایران به سر میبرند .

دکتر خزاعی با اشاره به اینکه افراد دارای گذرنامه مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های فوق نیستند افزود : وزارت کشوردر سالهای قبل دارای ١٧٧ دفترکفالت بود ولی با بسته شدن این مراکز، تعداد صدور کارتهای پروانه کار نیز کاهش یافته است بگونه ای که هم اکنون ٦١٦٠٠ تبعه خارجی دارای مجوز کار در کشور وجود دارد که از این بین ٧٦ درصد آنها یعنی ٤٦٨٠٥ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی میباشند .

دکتر خزاعی با اشاره به جرائم پیش بینی شده برای کارفرمایان خاطی استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرقانونی ، اظهارداشت : درتلاشیم تا تعداد بیشتری ازاتباع را تحت پوشش داشته باشیم چون معتقدیم اکثریت دارندگان کارت اقامت به اشکال مختلف بمنظور کار وارد کشور شده اند .

مدیرکل اتباع سازمان با اشاره به بودجه ١٢٠ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با رقم ٤٠٧ هزار میلیارد تومانی بودجه کشور ، عملکرد و دامنه تعهداتی تامین اجتماعی را بسیار گسترده دانسته واظهارداشت : یکی ازرویکردهای سالهای اخیر توجه به جذب و پوشش یمه ای اتباع بوده است بگونه ای که تنها در ده ماهه لغایت دی امسال از رشدی ٢٤٤ درصدی برخوردار بوده ایم .

دکترخزاعی بزرگترین گروه بیمه پردازان اتباع خارجی را کارگران اجباری دارای کارکرد عادی براساس لیست با ٥٠/٤ درصد دانسته و خاطرنشان ساخت : پس از این دسته اتباع ثبت شده ناشی از بازرسی های کارگاهی با ٢٠/٤ درصد و زنان خانه دار با ١٤/٢ درصد قرارداشته و بیمه شدگان مشاغل آزاد با ٩/٣ درصد و افراد مشمول مقاوله نامه با ٤/٤ درصد وبیمه شدگان اختیاری با ١/١ درصد در انتهای این جدول قرار دارند

خزاعی با بیان اینکه امیدواریم با اصلاح رفتاراز طریق دقت در بازرسی ها و رعایت قانون ، کارفرمایان از نیروهای مجاز بهره ببرند افزود : الزامات بین المللی و تکلیف دولتها در قبال افراد شاغل در کشور ، رعایت مقاوله نامه ١٩سازمان بین المللی کار میباشد .

ایشان با اشاره به اینکه ١٢١ کشور این مقاوله نامه را پذیرفته اند و اجرا مینمایند اذعان داشت : براساس مفاد این مقاوله نامه ، حتی اگر نیروی کارخارجی در کشور خود تحت پوشش بیمه باشد میتواند با پرداخت ٣ درصد دستمزد واقعی خود بصورت لیست جداگانه از پوشش های درمانی ، غرامت دستمزد ، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان در صورت بروز حوادث برخوردار گردد .

مدیرکل اتباع با مثبت ارزیابی نمودن فعالیتهای گیلان در زمینه اتباع اذعان داشت : درحال حاضر ١٦١ نفر دراین استان در این گروه تحت پوشش میباشند . 

دکتر خزاعی مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی دربخش دیگری از سخنان خود درجمع مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه باید مشکلات قانونی مسیررا اصلاح و رفع نمائیم افزود : تعداد افراد خارجی مقیم به مراتب بیشتر از افراد دارای پروانه کار میباشد و این درحالی است که میدانیم اکثریت این قشر برای کار در ایران هستند لذا باید تلاش کنیم با تغییر نگاه واصلاحات قانونی کارت اقامت مبنای بیمه افراد خارجی قرار گیرد .

وی با بیان اینکه بخشی از حق حیات، حق معاش است افزود: داشتن اقامت و نداشتن پروانه کار با هم سازگار نبوده و نباید مانعی برای بیمه شدن باشد. 

ایشان همچنین تعداد مستمری بگیران خارجی تامین اجتماعی کشور را ٢٥٨٠ نفراعلام و اظهارداشت  عراقی ها با ١٣٩٠ نفر و افغانی ها با ٩٠٣ نفر بالاترین آمار این بخش تعهداتی را شامل میشوند .

23کارگزاری تامین اجتماعی درکشورهای مختلف امور بیمه ای هموطنان خارج از کشور را برعهده دارند .

در بخش دیگر از سخنان خود، دکتر خزاعی با اشاره به تبصره 3 ماده ٤ قانون تامین اجتماعی و لزوم فراهم نمودن پوشش بیمه ای برای هموطنان مقیم خارج از کشور ، اظهار داشت: بر اساس آمارهای رسمی موجود بالغ بر 3.5 میلیون ایرانی در سایر کشورها حضور دارند که در واقع تعداد آنها بیش از دو برابر این رقم است. درحال حاضر 23 کارگزاری فعال درخارج از کشور داریم و تعداد بیمه شدگان ما درسالجاری ٧٣ درصد افزایش داشته است و هم اکنون ٣٢٠٠٠ ایرانی بیمه شده در این گروه داریم .

مدیر کل اتباع سازمان با بیان اینکه ٨٤٥١٩ مستمری بگیر تامین اجتماعی علیرغم حضور درخارج ازکشور ازاین تعهد استفاده مینمایند اظهار داشت : استانهای کردستان ، گیلان و مازندران با وجود قرارگرفتن در زمره مناطق غیرمجاز برای اشتغال نیروهای عراقی و افغانی در جذب بیمه اتباع بعنوان استانهای موفق کشور بوده اند.

معاون حوزه بیمه اتباع خارجی نیز طی سخنانی پوشش بیمه ای اتباع خارجی را یک وظیفه اجتماعی قلمداد نموده و اظهار داشت: این مهم یک حق انسانی است که افراد طی آن با نیروهای ایرانی تفاوت نداشته و آثارآن ساماندهی امنیت بیشتر برای جامعه را دربرخواهد داشت.

ایشان با اشاره به ماده ٢٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیان میدارد همه آحاد جامعه سزاوار زندگی با استانداردهای قابل قبول برای سلامتی ، رفاه و حمایتهای اجتماعی میباشند انواع پوشش های بیمه ای برای اتباع را تشریح نمود.

ابراهیم زاده همچنین اظهار داشت : نیروهای دارای مجوز اشتغال از طریق بیمه های اجباری ومشاغل آزاد ونیروهای غیرشاغل دارای مجوز اقامت نیز از طریق بیمه های اختیاری ، بیمه زنان خانه دارو طلاب و روحانیون میتوانند تحت پوشش قرار گیرند .

ایشان ماموریتهای دیپلماتیک وکنسولی ،کارشناسان سازمان ملل متحد وخبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات را از استثنائات مواد ١٢٠ تا ١٢٩ قانون کار درزمینه پروانه کار و فعالیت برشمرده وبه تبیین ماده ١٨١ قانون کار وبند (ج) ماده ١١ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت جرائم بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز پرداخت .

در ادامه حسن زاده معاون بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع نیز در این نشست طی سخنانی به تشریح مقررات مربوط به پوشش بیمه ای ایرانیان که به هر نحو در سایر کشورها حضور دارند شاغل، غیرشاغل، دانشجو یا درقالب نیروهای فنی و مهندسی اعزام به خارج از کشور، پرداخت.

وی ضمن تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی بهینه توسط ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی و بهره گیری از فرصتهای پیش رو از قبیل افزایش سفرهای نوروزی، برقراری ارتباط صحیح بیمه ای وفق مقررات پیش بینی شده برای این قبیل از مخاطبین سازمان که متناسب با شرایط و امکانات آنان تدوین گردیده است را بسیار مهم عنوان نمود.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*