شناسه خبر: 74945
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن، ساعت 15:41
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۱/۳۰
با اتخاذ تمهیداتی، شرایط پذیرش مفاد وکالت نامه های صادره از سوی دفاتر رسمی در ایران و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها، مربوط به هموطنانی که در حال حاضر امکان حضور در کشور را ندارند، تسهیل و تسریع گردید.

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب افزود:
از این پس اعطای اختیار مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام امور بیمه ای به وکیل در متن وکالتنامه یا قید هرگونه عبارتی که حاوی همین معنا باشد، برای انجام کلیه امور بیمه ای مربوط به موکل نظیر تشریفات درخواست، انعقاد قرارداد، پرداخت حق بیمه و... ایرانیان ساکن در خارج از کشور کافی خواهد بود. البته در صورتی که وکالتنامه ارائه شده مربوط به امور خاصی باشد، وکالتنامه صرفاً برای انجام همان امور تصریح شده قابل پذیرش است.
دکتر خزاعی همچنین اظهار داشت: البته لازم به ذکر است که اعطای اختیار انجام امور مربوط به درخواست بازنشستگی، درخواست برقراری مستمری بازماندگان و نظایر آن مشروط به تصریح بر این امور در وکالتنامه به طور خاص است و از عناوین کلی فوق الذکر چنین اختیاری برداشت نمی شود.
در همین ارتباط مدیر کل اتباع ضمن اشاره به امکانات سامانه تأیید اسناد کنسولی (تاک) وزارت امور خارجه مبنی بر فراهم بودن امکان تصدیق و تایید آنلاین وکالتنامه های صادره عنوان نمود که کارشناسان موضوعی ادارات کل استانها ضروری است بدین منظور با بهره گیری از سامانه مذکور نسبت به تصدیق وکالتنامه های صادره که از سوی مخاطبین به واحدهای اجرایی ارائه می گردد، اقدام نمایند
.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*