شناسه خبر: 72919
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي، ساعت 18:01
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۰/۲۶
شمول قانون تأمین اجتماعی به کلیه شاغلین در مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور

دکتر احمدرضا خزاعی مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی با مدیر امور اجتماعی و مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد کیش دیدار کرد.
دکتر خزاعی طی این نشست به موضوع  چگونگی بیمه اتباع خارجی شاغل در منطقه آزاد کیش پرداخت و گفت: طبق ماده 5 قانون تأمین اجتماعی کلیه اتباع خارجی که به صورت قانون در کشور ایران اشتغال به کار دارند مشمول این قانون بوده و می بایست حق بیمه انان طبق مقررات به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.
مدیرکل اتباع با اشاره به حمایت های قانونی تأمین اجتماعی اظهار داشت، سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 1396 بیش از 2600 نفر مستمری بگیر تبعه خارجی دارد که از این میان تعداد زیادی تبعه کشورعراق، افغانستان، پاکستان، هندوستان، مالزی، استرالیا، کانادا، ژاپن، یونان و ... می باشند.
دکتر خزاعی گفت: قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مجلس، قانونی بسیار مترقی بوده و حقوق اتباع خارجی را که در کشور شاغل هستند را نادیده نگرفته است.
وی اضافه کرد: به استناد مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار، اتباع کشورهای ملحق شده به این مقاوله نامه، مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و حتی اگر در کشور متبوع خود بیمه پرداز می باشند، کارفرما مکلف گردیده حق بیمه مشمولین را با نرخ 3 درصد حقوق و دستمزد ماهانه آنان کسر و به سازمان پرداخت نماید.
گفتنی است تاکنون از بین 2700 نفر از اتباع خارجی ساکن در منطقه آزاد کیش که عمدتاً از اتباع افغانستان هستند، تعداد 250 نفر به همراه خانواده که به صورت قانونی شاغل و ساکن هستند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفته اند که با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش امید است این تعداد افزایش قابل توجهی داشته باشد.

 

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*