شناسه خبر: 34002
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ يکشنبه ۲۳ آبان، ساعت 11:53
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۲۵
اداره کل اتباع اولین سری از پرسشهای متداول را در قالب دستور اداری پاسخ داده و به ادارات کل تأمین اجتماعی استانها ارسال نمود. کارفرمایانـی که نیـروی کار خارجـی به خدمـت گرفته اند، کلـیه اتباع خارجـی، همکاران سازمانـی و ... از طریق سایت اداره کل اتباع (www.mss.tamin.ir) می‌توانند با مراجعه به منوی اتباع خارجی ، وارد بخش «پرسشهای متداول» شده و پرسشهای مطرح شده و پاسخهای مربوطه را مشاهده نمایند.

 

1- اتباع خارجی چگونه می توانند جهت دریافت شماره اختصاصی اقدام نمایند ؟ 


2- آیا بدون داشتن شماره اختصاصی امکان نامنویسی در سازمان تأمین اجتماعی برای اتباع خارجی وجود دارد؟


3-  تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خارجی کدامند؟


4- آیا بیمه شدگان خارجی همچون بیمه شدگان ایرانی از کلیه تعهدات و حمایت های سازمان برخوردار میباشند؟



6-   مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اتباع خارجی کدامند؟


7-   مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه دار اتباع خارجی کدامند؟


8-  شرایط لازم برای بازنشستگی اتباع خارجی کدامند؟


9-   شرایط بازنشستگی برای اتباع خارجی در کارهای سخت و زیان آور چگونه است؟


10-   نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه کارفرمایان (خویش فرمایان ) چگونه است؟



12- حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار خارجی چه مبلغی است؟


13-  مستمری بازنشسته تبعه خارجی پس از فوت به چه کسی تعلق می گیرد؟


14-   آیا خانواده اتباع خارجی که خارج از کشور ایران اقامت دارند پس از فوت وی می توانند از مستمری بازماندگان بهره مند شوند؟


15-   نرخ حق بیمۀ اختیاری اتباع خارجی چه مبلغی است؟


16-   شرایط انعقاد قرارداد ادامه بیمه بطور اختیاری برای اتباع خارجی چگونه است؟


17-  آیا خبرنگاران اتباع خارجی در ایران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند؟



19-   مرجع صادر کننده مجوز اشتغال اتباع خارجی در ایران کدام است؟


20-   آیا ورزشکاران اتباع خارجی در ایران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند؟


 

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0 نظر
captcha
Page Generated in 8/7975 sec