شناسه خبر: 66892
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ دوشنبه ۱۶ مهر، ساعت 13:00
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۷/۱۷

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع افزود:
با توجه به افزایش درخواست های مطروحه از سوی بیمه شدگان ایرانی ساکن در خارج از کشور در مورد احتساب سابقه مدت خدمت نظام وظیفه و به منظور رضایتمندی این قبیل از  متقاضیان ، کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی با هماهنگی شعبه متمرکز اتباع می توانند درخواست این قبیل از افراد را مطابق ضوابط مقرر انجام دهند.
ایشان خاطرنشان نمود:
هریک از بیمه شدگان هموطن ساکن درخارج از کشور پس از احراز هویت و  تطبیق تصویر کارت پایان خدمت با اصل آن صرفاً توسط کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی و همچنین ثبت درخواست واصله آنان در سیستم مکانیزه این سازمان و متعاقب آن استعلام اصالت کارت و دوره خدمت نظام وظیفه از سازمان وظیفه عمومی ناجا ، سابقه مدت خدمت نظام وظیفه خود را به سوابق بیمه پردازی خویش اضافه نمایند.
دکترخزاعی گفت :
کلیه بیمه شدگانی که به هرنحو بیمه خود را به سازمان پرداخت می نمایند از جمله بیمه شدگان بیمه ایرانیان خارج از کشور مشروط بر آنکه حداقل 2 سال نزد سازمان تأمین اجتماعی قبل از درخواست سابقه پرداخت  حق بیمه داشته باشند قادر خواهند بود سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و یا حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل خویش را بر مبنای میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از ثبت تقاضا به سوابق خویش جهت استفاده از مزایای بلند مدت این سازمان اضافه نمایند.

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0 نظر
captcha
Page Generated in 9/2950 sec